Σύγκριση ιδιοτήτων μεταξύ συνθετικών δαπέδων και LinoleumΗχομόνωση
Στον τομέα της ηχομόνωσης, το δάπεδο Linoleum υπερτερεί σε σχέση με τα συμπαγή ομοιογενή δάπεδα από PVC αλλά όχι σε σχέση με τα, πιο διαδεδομένα πλέον, ετερογενή δάπεδα από PVC (με αφρώδες υπόστρωμα).
  • Linoleum: ~5-6db
  • Ομοιογενή PVC: -
  • Ετερογενή PVC: ≥ 13db

Σημάδια από έπιπλα, κλπ.
Το Linoleum κατασκευάζεται σε πολλαπλές στρώσεις. Έτσι είναι σκληρότερο στην επιφάνεια και μαλακότερο στο εσωτερικό του, διότι εκεί είναι λιγότερο οξειδωμένο. Αυτή είναι και η αιτία που το δάπεδο Linoleum είναι αδύναμο όταν υφίσταται καταπόνηση από βάρη (έπιπλα, γραφεία, καρότσια κλπ.) και όταν πιέζεται έντονα δεν επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Από την άλλη πλευρά τα δάπεδα από PVC έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να είναι ελαστικά και να έχουν πολύ καλή επαναφορά, μετά και την απομάκρυνση του βάρους.


Αντοχή στο νερό
Πρόκειται για βασικό μειονέκτημα του Linoleum μιας και η ευαισθησία του δαπέδου στο νερό είναι πολύ μεγάλη λόγω του φελλού που περιέχεται στη σύνθεσή του, αλλά και του υποστρώματος γιούτας που είναι επίσης απορροφητικό. Επίσης, λόγω πάλι του υποστρώματος γιούτας, ένα δάπεδο Linoleum μπορεί ακόμα να κινδυνεύσει και από σήψη. Αντίθετα, τα δάπεδα PVC δεν επηρρεάζονται από το νερό μιας και δεν παρουσιάζουν απορροφητικότητα (ακόμη και στις περιπτώσεις που διαθέτουν αφρώδες υπόστρωμα).


Σταθερότητα διαστάσεων
Το δάπεδο Linoleum έχει πολύ φτωχή σταθερότητα διαστάσεων και για το λόγο αυτό πρέπει να συγκολλείται με πολύ ισχυρές κόλλες. Τα δάπεδα PVC έχουν εξαιρετική απόδοση σε αυτόν τον τομέα, ειδικά όταν είναι ενισχυμένα με πλέγμα υάλου.


Σταθερότητα χρωμάτων
Τα περισσότερα δάπεδα από PVC έχουν καλή σταθερότητα χρωμάτων. Τα δάπεδα Linoleum όμως απαιτούν φυσικό φως για να "ωριμάσει" το χρώμα τους και για το λόγο αυτό μπορεί να υπάρξει διαφορά μεταξύ του δείγματος και του τελικού προϊόντος.


Αντοχή στα υλικά καθαριότητας
Παρά το γεγονός ότι το Linoleum είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να αντέχει στα βασικά καθαριστικά, μπορεί να καταστραφεί μετά από χρήση των περισσότερων καθαριστικών, επειδή η πλειονότητα αυτών διαθέτει pH >7. Για το λόγο αυτό τα δάπεδα από Linoleum πρέπει περιοδικά να στιλβώνονται, ενώ όταν χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία και κλινικές πρέπει επιπλέον και να αποστειρώνονται, με αποτέλεσμα το δάπεδο να γίνεται συχνά ολισθηρό και επικίνδυνο.


Αντοχή στην τριβή
Σε κάθε περίπτωση τα δάπεδα από PVC έχουν καλύτερη απόδοση από το Linoleum.


Αντοχή στις εκδορές
Το μη στιλβωμένο δάπεδο Linoleum είναι ανθεκτικότερο στις εκδορές από τα δάπεδα PVC, επειδή όμως η στίλβωση του είναι αναγκαία, το δάπεδο χάνει εν τέλει αυτό το πλεονέκτημά του.


Αντοχή σε διαλύτες και έλαια
Τα δάπεδα από PVC προσβάλλονται από τους περισσότερους διαλύτες. Από την άλλη, το Linoleum έχει αντοχές, αλλά επειδή είναι πορώδες οι κηλίδες που σχηματίζονται θα πρέπει να απομακρύνονται ταχύτατα από την επιφάνεια.


Αντίσταση σε σημάδια υποδημάτων
Το σύρσιμο των υποδημάτων σε δάπεδα PVC δημιουργεί έντονη τριβή και μεταφορά καουτσούκ στο δάπεδο. Τα σημάδια που εμφανίζονται μπορούν να αφαιρεθούν με απλό οινόπνευμα. Το μη στιλβωμένο δάπεδο Linoleum εμφανίζει υψηλότερη αντίσταση σε τέτοια σημάδια αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύει να λερωθεί για άλλους λόγους.


Αντοχή σε σημάδια από τσιγάρα
Σε περίπτωση που υπάρχει τσιγάρο πατημένο στο δάπεδο, το Linoleum έχει καλύτερη αντοχή από αυτή του δαπέδου PVC. Αν από την άλλη το τσιγάρο παραμείνει αναμμένο στο δάπεδο, τότε και οι δύο τύποι υλικού σημαδεύονται. Το σημάδι αυτό αφαιρείται ευκολότερα από το Linoleum παρά από το PVC (με εξαίρεση τα ομοιογενή δάπεδα PVC).


Προτερήματα PVC Προτερήματα Linoleum
tick Αντοχή σε σημάδια λόγω βάρους tick Αντοχή σε σημάδια από τσιγάρα
tick Αντοχή στο νερό tick Αντοχή σε σημάδια από υποδήματα
tick Ηχομόνωση tick Ηχομόνωση (σε σχέση με τα ομοιογενή PVC)
tick Σταθερότητα χρωμάτων tick Αντοχή σε διαλύτες και έλαια
tick Σταθερότητα διαστάσεων
tick Αντοχή στη φωτιά
tick Αντοχή στην τριβή


Επιστροφή

Τεχνικά Άρθρα