Διοργάνωση σεμιναρίων


Η Contract Floor Center διοργανώνει σεμινάρια σχετικά με τα δάπεδα. Τα θέματα που καλύπτονται είναι οι ιδιότητες του κάθε προϊόντος, η επιλογή του σωστού δαπέδου ανάλογα με τον χώρο, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις τεχνικές τοποθέτησης των δαπέδων.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται όταν συμπληρωθεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων. Εαν ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε συμμετοχή.

Προσφερόμενες υπηρεσίες